<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   “ นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ เคียงคู่การศึกษาพิเศษ เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  ทักทาย ไหว้สวย  >> << สีประจำโรงเรียน : “เขียว – เหลือง” สีเขียว หมายถึง ความอ่อนโยน ความรัก ความเมตตาและมิตรภาพที่ดี สีเหลืองหมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี >>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวกับเหตุการณ์ที่ จ. หนองบัวลำภู 07 ต.ค. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีนาถ 09 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพในสตวรรษที่ 21 08 พ.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน On-Site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 21 ม.ค. 65
การจัดกิจกรรมวันครูประจำปี พ.ศ. 2565 21 ม.ค. 65
แจ้งการเลื่อนการเรียน ON-SITE ของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 14 พ.ย. 64
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับการตรวจ ATK จาก รพสต.จันทนิมิต 13 พ.ย. 64
กิจกรรมสุขสันต์วันลบกระดาน 12 มี.ค. 63
แสดงความยินดีกับ คุณครูธนวัฒน์ ทองอ้ม 27 ก.พ. 63
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน 27 ก.พ. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
อ่านหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา