ปฐมวัย

นางสาวบุญเกื้อ สมพันธ์
ครูประจำชั้้นอนุบาล1

นางกาญธิมา อิ่มสกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล2

นางอรอนงค์ ศุภางค์จรัส
ครูประจำชั้นอนุบาล3