ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับการตรวจ ATK จาก รพสต.จันทนิมิต
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 10.00 น. นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม เศรีรองเมืองอุทิศ) เข้ารับการตรวจ ATK จากนางสาวนฤมล ทองภักดี และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจันทนิมิต (รพ.สต. จันทนิมิต) จังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการตรวจทุกคนไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,23:45   อ่าน 3744 ครั้ง