ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,19:23   อ่าน 3564 ครั้ง