ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)  ชั้นปีที่ 4  ที่ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอนที่โรงเรียนวัดจันทนารามฯ  ระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม พ.ศ.2563  
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,16:30   อ่าน 3543 ครั้ง