ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวกับเหตุการณ์ที่ จ. หนองบัวลำภู
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีนาถ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพในสตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอน On-Site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดกิจกรรมวันครูประจำปี พ.ศ. 2565
แจ้งการเลื่อนการเรียน ON-SITE ของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับการตรวจ ATK จาก รพสต.จันทนิมิต
กิจกรรมสุขสันต์วันลบกระดาน
แสดงความยินดีกับ คุณครูธนวัฒน์ ทองอ้ม
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน
กิจกรรมตลาดนัดครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ปีการศึกษา 2562
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
สวัสดีปีใหม่ 2563
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
วิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกองทัพเรือ จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
แสดงความยินดีกับคุณครูพรณรงค์ ทรัพย์คง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1
งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม "ลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์" ประจำปี 2562
ยินดีต้อนรับคุณครูพชรพร ธรรมวิญญู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
งานพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารจันทน์กะพ้อ
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย