ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก้ว โรงเรียนวัดแสลง โรงเรียนวัดดอนตาล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดโป่งแรด โรงเรียนบ้านชำโสม โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนวัดจันทนาราม โรงเรียนวัดพลับ และโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี https://photos.app.goo.gl/eggFuhQE3hmDt7UF9
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,17:41   อ่าน 774 ครั้ง