ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 https://photos.app.goo.gl/2T5erj1jQUAt7fXT7
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,17:39   อ่าน 828 ครั้ง