คณะสารสนเทศ ม.แม่โจ้
อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพดิจิทัล
 
 
 
อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพดิจิทัล
 
 

อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์
 
อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์
 
 

การถ่ายภาพเทคนิคชัดลึกชัดตื้น
 
การถ่ายภาพเทคนิคชัดลึกชัดตื้น
 
 

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
 
เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
 
 

Basic Portrait Photography1
 
Basic Portrait Photography1
 
 

Basic Portrait Photography2
 
Basic Portrait Photography2
 
 

สารคดีภาพถ่าย รางวัลชมเชย (1)
 
สารคดีภาพถ่าย รางวัลชมเชย (1)
 
 

สารคดีภาพถ่าย รางวัลชมเชย (2)

 
 
สารคดีภาพถ่าย รางวัลชมเชย (2)
 
  

สารคดีภาพถ่าย รองชนะเลิศ1

 
 สารคดีภาพถ่าย รองชนะเลิศ1
 
 

สารคดีภาพถ่าย รองชนะเลิศ2
 
สารคดีภาพถ่าย รองชนะเลิศ2
 
 

สารคดีภาพถ่าย ชนะเลิศ
 
สารคดีภาพถ่าย ชนะเลิศ