นายตากล้อง
ถ่ายรูปทุ่งทิวลิปที่นนท์
ขอขอบคุณ tvwaimun  
 
 ถ่ายรูปทุ่งทิวลิปที่นนท์
 
 

ถ่ายภาพสไตล์ Street Life Photography
 ขอขอบคุณ tvwaimun
 
ถ่ายภาพสไตล์ Street Life Photography
 
 

สะพายกล้องชมบัวงาม
ขอขอบคุณ tvwaimun  
 
สะพายกล้องชมบัวงาม
 
 

เที่ยวสวนสนุกถ่ายรูปที่ดรีมเวิลด์
 
ขอขอบคุณ tvwaimun  
 
เที่ยวสวนสนุกถ่ายรูปที่ดรีมเวิลด์
 
 

 
เรียนถ่ายภาพกับนายตากล้อง
 
 
เรียนถ่ายภาพกับนายตากล้อง