กิจกรรมปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

1.

การประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2562

2.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

3.

กิจกรรมวันวิสาบูชา 2562

4.

งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี ประจำปี 2562

5.

กิจกรรมวันราชินี ประจำปี 2562

6.

กิจกรรมปฐมนิเทศ 2562

7.

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

8.

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดาศึกษาดูงาน

9.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี

10.

กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

11.

กิจกรรมงานทำบุญ สพฐ 2562

12.

กิจกรรมการอบรมการสร้างข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562

13.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

14.

นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดจันทนาราม

15.

กิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน 2562

16.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

17.

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และ สพป.อุดรธานี เขต 3

18.

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคระบาดในโรงเรียน

19.

กิจกรรมวันแม่ 2562

20.

กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

21.

กิจกรรมตลาดนัดครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

22.

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

23.

กิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

24.

ยินดีต้อนรับ พี่อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ 

25.

กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ 2562

26.

กิจกรรมสเปเชียล ปีการศึกษา 2562

27.

งานทำบุญอาคารจันท์กะพ้อ และงานมุทิตาจิตคุณครูสำเนา  จิตนาวสาร

28.

กิจกรรมทัศนศึกษาประถมศึกษา

29.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

30.

ยินดีต้อนรับคุณครูพชรพร  ธรรมวิญญู

31.

งานลอยกระทงวัดจันทนาราม ประจำปี 2562

32.

แสดงความยินดีกับคุณครูพรณรงค์  ทรัพย์คง  รับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1

33.

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี  2562

34.

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

35.

วิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกองทัพเรือ จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

36.

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562

37.

สวัสดีปีใหม่ 2563

38.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

39.

กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

40.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

41.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

42.

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ปีการศึกษา 2562

43.

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2562

44.

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562

45.

กิจกรรมตลาดนัดครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

46.

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน

47.

แสดงความยินดีกับ คุณครูธนวัฒน์ ทองอ้ม

48.

การประเมินพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปีการศึกษา 2562

49.

กิจกรรมสุขสันต์วันลบกระดาน  ปีการศึกษา 2562