กิจกรรมปีการศึกษา 2561
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

1.

 งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

2.

 การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

3.

 โครงการรณรงค์ป้องกันไม่เล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

4.

 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

5.

 การอบรม Logbook 2561

6.

 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

7.

 วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561

8.

 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค

9.

 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ค่ายตากสิน 2561

10.

 การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2561

11.

 การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2561

12.

 งานมหกรรมกีฬานักเรียน อำเภอเมืองจันทบุรี 2561

13.

 โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

14.

 การแสดงยิมนาสติกจากสโมสร RIBE REPHOLD จากประเทศเดนมาร์ค

15.

 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

16.

 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

17.

 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

18.

 สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงาน

19.

 วันแม่ 2561

20.

 วันวิทยาศาสตร์ 2561

21.

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561

22.

 กิจกรรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

23.

 โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  ศึกษาดูงาน

24.

 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ศึกษาดูงาน

25.

 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E

26.

 กิจกรรมโครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย 2561

27.

 กีฬาสี 2561

28.

 กิจกรรมตลาดนัด ปีการศึกษา 2561

29.

 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

30.

 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

31.

 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

32.

 คณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

33.

 การสอบธรรมศึกษา 2561

34.

 วันพ่อแห่งชาติ 2561

35.

 คริสต์มาส 2019

36.

 สวัสดีปีใหม่ 2562

37.

 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

38.

 วันเด็กแห่งชาติ 2562

39.

 วันครู 2562

40.

 นักเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามร่วมงานมหกรรมวิชาการ กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

41.

 การอบรมธรรมะ ปีการศึกษา 2561

42.

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงาน

43.

 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ริมน้ำจันทบูร

44.

 ค่ายลูกเสือกลุ่มเมืองเหนือ ปีการศึกษา 2561

45.

 กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

46.

 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

47.

 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

48.

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

49.

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

50.

 กิจกรรมสังสรรค์จันทนารามไนท์ "ปิดกล่องชอล์ก" ปีการศึกษา 2561

51.

 สงกรานต์ 2562