กิจกรรมปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

1.

งานมุทิตาจิตท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธี 2560 

2.

วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 

3.

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 

4.

การอบรมทำดอกไม้จันทน์   

5.

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560  

6.

ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษกลุ่ม 9 วัด 2560  

7.

แห่เทียน 2560  

8.

เมืองจันท์เกมส์ 2560 (1)  

9.

เมืองจันท์เกมส์ 2560 (2)  

10.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

11.

โรงเรียนดีประจำตำบล 2560 

12.

กลุ่มโรงเรียนพลับพลาชัย 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ศึกษาดูงาน 

13.

โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม)

14.

วันแม่  2560 

15.

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 

16.

การนวดบำบัด(เด็กพิเศษ) 

17.

กิจกรรมตลาดนัด  ปีการศึกษา 2560 

18.

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 

19.

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ศึกษาดูงาน 

20.

กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

21.

วัยเรียน วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์

22.

ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

23.

กิจกรรมอบรมการเพาะเห็ด 

24.

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

25.

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะศึกษาธิการภาค 9 นิเทศติดตามงานอาชีพ 

26.

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 

27.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

28.

มาร์ชชิ่งความดี 2560 

29.

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา 2660 

30.

กิจกรรมการอบรมความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็ก 

31.

คริสต์มาส 2018 

32.

สวัสดีปีใหม่ 2561 

33.

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

34.

งานวันครู ประจำปี 2561 

35.

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 

36.

พิธีทำบุญอาคารครบรอบ 80 ปี 

37.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ศึกษาดูงาน 

38.

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีสามัญกลุ่มเมืองเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2560 

39.

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2561 

40.

OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดจันทนาราม ปีการศึกษา 2560 

41.

โครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 

42.

โครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง 

43.

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 

44.

กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 

45.

โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศึกษาดูงาน