กิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559


1.


วันวิสาขบูชา 59 
 

 

2.

นาฏยบริกาย
 

 

3.

มุทิตาจิตท่านเจ้าคุณวัดจันท์ 59 
 

 

4.

ปฐมนิเทศ 59 
 

 

5.

ไหว้ครู 59 
 

 

6.

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 59 
 

 

7.

สุนทรภู่ 59 
 

 

8.

แห่เทียนพรรษา 59 
 

 

9.

วันแม่ 59 
 

 

10.

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 59 
 

 

11.

ศึกษาดูงาน 59 
 

 

12.

ตลาดนัด 1-59 
 

 

13.

สายใยผูกพัน สานฝันจันทนาราม 
 

 

14.

มุทิตาจิตครูเกษียณ 59 
 

 

15.

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 59 
 

 

16.

กีฬานักเรียนกลุ่มเมืองเหนือ 59 
 

 

17.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษระดับจังหวัด 59
 

 

18.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสุขศึกษาพลศึกษาระดับจังหวัด 59
 

 

19.

งานทอดกฐินวัดจันทนาราม 59
 

 

20.

งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม 59
 

 

21.

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 

 

22.

การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2559
 

 

23.

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
 

 

24.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แอโรบิค ป.1-6 (16 ธ.ค.59)
 

 

25.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แอโรบิค ป.1-6 (17 ธ.ค.59)
 

 

26.

คริสต์มาส 59
 

 

27.

วันเด็ก 60
 

 

28.

ติว 9 วัดพัฒนาวิชาการ 59
 

 

29.

ตลาดนัดจันทนาราม 2-59
 

 

30.

วันมาฆบูชา 60
 

 

31.

กิจกรรมลูกเลือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ 59
 

 

32.

กิจกรรมอาชาบำบัด 59
 

 

33.

เปิดบ้านวิชาการ 59
 

 

34.

ปัจฉิมนิเทศ 59 
 

 

35.

โรงเรียนสุเหล่าคลอง 20 ดูงาน
 

 

36.

ค่ายคุณธรรม กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ
 

 

37.

กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
 

 

38.

โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาดูงาน