กิจกรรมปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558


1.


ปฐมนิเทศ 58                                                   
 

 

2.

งานฉลองพระธรรมเมธี 58 
 

 

3.

ไหว้ครู 58 
 

 

4.

สพป.สมุทรสงครามศึกษาดูงาน 
 

 

5.

วันสุนทรภู่ 58 
 

 

6.

ตลาดนัดพอเพียง 1-58 
 

 

7.

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ศึกษาดูงาน 
 

 

8.

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน 
 

 

9.

ลูกเสือต้านยาเสพติด 
 

 

10.

สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน 
 

 

11.

แห่เทียน 58 
 

 

12.

วันแม่ 58 
 

 

13.

ทัศนศึกษาประถมศึกษา58 
 

 

14.

ดูงานจังหวัดอุบลราชธานี 58 
 

 

15.

กลุ่มเก้าวัดศึกษาดูงาน BBL ราชบุรี 
 

 

16.

เกษียณ 58 
 

 

17.

โรงเรียนคลองกะจะ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน 
 

 

18.

กีฬาสี 58 
 

 

19.

กีฬากลุ่มเมืองเหนือ 58 
 

 

20.

ยินดีต้อนรับ ผอ.วุฒิชัย คุ้มวงศ์ 
 

 

21.

ลอยกระทง58 
 

 

22.

งานศิลปหัตถกรรมเด็กพิเศษ58 
 

 

23.

ถวายพระพรวันพ่อ 58 
 

 

24.

กีฬาอำเภอเมือง 58 
 

 

25.

สวัสดีปีใหม่ 2559 
 

 

26.

วันเด็ก 59 
 

 

27.

ตลาดนัด 2-58
 

 

28.

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 

 

29.

มาฆบูชา 59
 

 

30.

งานศักยภาพเด็กพิเศษ 58 
 

 

31.

สพป. นครราชสีมา เขต 2 ศึกษาดูงาน 
 

 

32.

ค่ายลูกเสือเมืองเหนือ 58 
 

 

33.

ปัจฉิมนิเทศ 2558 
 

 

34.

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ศึกษาดูงาน