กิจกรรมปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557


1.


ปฐมนิเทศ 57 
 

 

2.

งานมุทิตาจิต 57 
 

 

3.

วันไหว้ครู 57 
 

 

4.

พุทธบุตร 57 
 

 

5.

อีซี่บาย ปั้นฝัน ปันโอกาส 
 

 

6.

สุนทรภู่ 57 
 

 

7.

วันสถาปนาลูกเสือ 57 
 

 

8.

แห่เทียน57 
 

 

9.

ตลาดนัดโรงเรียน 
 

 

10.

พิธีเปิดแฮนด์บอล 57 
 

 

11.

ทัศนศึกษา57 ป.1-6 
 

 

12.

พิธีปิดการแข่งขันแฮนด์บอล 57 
 

 

13.

วันแม่ 57 
 

 

14.

ห้องสมุด 57 
 

 

15.

พิธีมอบคอมพิวเตอร์57 
 

 

16.

โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิศึกษาดูงาน 
 

 

17.

นักศึกษานาฏศิลป์ 57 
 

 

18.

คณะครูศึกษาดูงาน 57 
 

 

19.

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน 57 
 

 

20.

มุทิตาจิต 57 
 

 

21.

อบรมวิชาการ 9 วัด 
 

 

22.

ลอยกระทง57 
 

 

23.

ศิลปหัตถกรรมสุขศึกษาพลศึกษา57 
 

 

24.

งานศิลปหัตถกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม57 
 

 

25.

วิชาการ 57 
 

 

26.

วันพ่อ 2557 
 

 

27.

กีฬาสัมพันธ์อำเภอเมืองจันทบุรี 
 

 

28.

วันคริสต์มาส 57 
 

 

29.

สวัสดีปีใหม่ 2558 
 

 

30.

วันเด็ก 58 
 

 

31.

ลูกเสือมัธยมศึกษา 58 
 

 

32.

การแสดงศักยภาพเด็กพิเศษ 57
 

 

33.

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเมืองเหนือ 
 

 

34.

ทัศนศึกษามัธยมศึกษา 58
 

 

35.

ปัจฉิมนิเทศ 57