กิจกรรมปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556


1.


ปฐมนิเทศ 56
 

 

2.

วันวิสาขบูชา 56
 

 

3.

มุทิตาจิต วัดจันท์ 56
 

 

4.

ไหว้ครู 56
 

 

5.

วันสุนทรภู่ 56
 

 

6.

คณะครูศึกษาดูงาน 56
 

 

7.

To be nunber One 56
 

 

8.

ตลาดนัด 56
 

 

9.

น้ำท่วม 56-1
 

 

10.

แห่เทียน 56
 

 

11.

น้ำท่วม 56-2
 

 

12.

วันภาษาไทย 56
 

 

13.

วันแม่ 56
 

 

14.

ค่ายบูรณาการ56
 

 

15.

สัปดาห์ห้องสมุด 56
 

 

16.

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 56
 

 

17.

กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 

 

18.

อาหาร 
 

 

19.

มุทิตาจิต56
 

 

20.

กีฬาสี 56
 

 

21.

ค่ายธรรมะมัธยม 56
 

 

22.

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

 

23.

ศิลปหัตถกรรม - สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 

24.

ลอยกระทง 56
 

 

25.

ศิลปหัตถกรรม เด็กพิเศษ 191156
 

 

26.

ศิลปหัตถกรรม เด็กพิเศษ 201156
 

 

27.

ศิลปหัตถกรรม - พลศึกษา56
 

 

28.

วันพ่อ 56
 

 

29.

กีฬากลุ่มอำเภอเมืองจันทบุรี 
 

 

30.

คริสต์มาส 56
 

 

31.

สวัสดีปีใหม่ 2557
 

 

32.

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมที่เพชรบุรี 56
 

 

33.

วันเด็ก 57
 

 

34.

วันครู 57
 

 

35.

ลูกเสือประถมศึกษา 57
 

 

36.

มาฆบูชา 57
 

 

37.

ทัศนศึกษามัธมศึกษา 57
 

 

38.

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556
 

 

39.

ศรีสะเกษเกมส์ 
 

 

40.

สงกรานต์ 57