กิจกรรมปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555


1.


ค่ายพุทธบุตรประถมศึกษา 55
 

 

2.

ค่ายธรรมะมัธยมศึกษา 55
 

 

3.

ห้องสมุด 55
 

 

4.

แห่เทียน 55
 

 

5.

วันแม่ 55
 

 

6.

ชุมนุมลูกเสือชลบุรี 55
 

 

7.

อาเซียน 55
 

 

8.

ทัศนศึกษาประถมศึกษา 55
 

 

9.

English camp 55
 

 

10.

ตักบาตรเทโว 55
 

 

11.

ศิลปหัตถกรรม 55-1
 

 

12.

ศิลปหัตถกรรม 55-2
 

 

13.

ลอยกระทง 55-1
 

 

14.

ลอยกระทง 55-2
 

 

15.

ลูกเสือประถมศึกษา 55
 

 

16.

Christmas & Happy New Year 2013
 

 

17.

วันเด็ก ปี 56
 

 

18.

ตลาดนัด & วาเลนไทน์ 55
 

 

19.

ทัศนศึกษามัธยมศึกษา 55
 

 

20.

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ป.4-6 55
 

 

21.

ปัจฉิมนิเทศ 55